Γενική Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Υ.Θ..

     Ετήσια Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση, Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έναρξης 18:00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στον 4ο όροφο, και ποιο συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Παναγιώτης Παπαδόπουλος».

     ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου εκλογικής & απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 13§6 του Καταστατικού.
2. Έγκριση εγγραφών – διαγραφών Μελών.
3. Διοικητικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
4. Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021.
7. Ερωτήσεις / τοποθετήσεις μελών.
8. Έγκριση διοικητικού & οικονομικού απολογισμού 01/01/2020 – 30/09/2021, και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2021
9. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
 
     Η συμμετοχή όλων των μελών στην ετήσια γενική μας συνέλευση, είναι υποχρεωτική, η πορεία του συνδέσμου μας αφορά όλους και είναι κοινή για όλους. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά πάμε τον σύνδεσμος μας και το επάγγελμα μας ένα βήμα μπροστά.