100 Χρόνια Σ.Ε.Υ.Θ. "1923-2023"

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του

Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ!!!!!!!

hd wallpaper, nature wallpaper, splashing-275950.jpg

     Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Υ.Θ.), αποτελεί έναν πρωτοπόρο και ιστορικό Σύνδεσμο Αδειούχων Επαγγελματιών Θερμοϋδραυλικών, πανελλαδικά. Έχει στο ενεργητικό του σημαντικούς αγώνες για την οργάνωση και διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου, την θεσμική κατοχύρωση του επαγγέλματος και την αναβάθμισή του, σε μια πορεία ζωής και δράσης που συμπληρώνει το 2023, 100 χρόνια.

     Σκοπός και στόχος του είναι η ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των συναδέλφων για κλαδικά θέματα, καθώς και η μελέτη, προαγωγή και διαφύλαξη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

     Μέσα από πληθώρα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου προωθείται η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των συναδέλφων, η εξασφάλιση βελτιούμενων συνθηκών επιχειρηματικής δραστηριότητας, η συνεχιζόμενη επαγγελματική-τεχνική τους κατάρτιση και η εξέλιξη του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου αυτών.

     Ο δεύτερος άξονας, κινείται στον τομέα της σωστής και έγκυρης ενημέρωσης του πολίτη, της διευκόλυνσής του να επιλέξει τον σωστό επαγγελματία για τις εργασίες που χρειάζεται, -λαμβάνοντας παράλληλα όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις- και της επίλυσης οποιασδήποτε απορίας αφορά στο πεδίο δραστηριοποίησης του Συνδέσμου και των μελών του.

Η νέα εποχή θέλει βήματα μπροστά, και ο Σύνδεσμος μας πρωτοπόρος σε αυτό αναβαθμιζόμαστε πάντα και γ’ αυτό δημιουργούμε μια εντελώς νέα, φρέσκια και μοντέρνα εικόνα με στόχο να ενημερώσουμε και να προσεγγίσουμε αποτελεσματικότερα τους συναδέλφους αλλά και το καταναλωτικό κοινό επίσης να βοηθήσουμε περισσότερο στην ανιδιοτελή προσπάθεια για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Θερμοϋδραυλικού με γνώμονα πάντα την συνεισφορά στον κλάδο μας αλλά και την κοινωνία μας ευρύτερα.