Λίγα λόγια για το Φυσικό Αέριο

     Το Φυσικό Αέριο είναι ένα καύσιμο – κι όχι εκρηκτικό – αέριο, το οποίο παίρνουμε μέσω αγωγών από τη Ρωσία και αναμένεται να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των θερμικών αναγκών της χώρας μας. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ακίνδυνο γιατί είναι ελαφρύτερο απ’ τον ατμοσφαιρικό αέρα. Άλλα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι άοσμο, οικονομικό και παρέχεται σε συνεχή ροή.

     Χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο στο σπίτι μας :

  • Συμβάλουμε σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.
  • Έχουμε οικονομία στα καύσιμα.  
  • Έχουμε μια ασφαλή εγκατάσταση.

     Αν αποφασίσετε να βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας θα πρέπει :

    Να επικοινωνήσετε με την Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο τηλ 2310953000 για να πληροφορηθείτε για τις σχετικές διαδικασίες και το κόστος σύνδεσης. Χρόνος διαδικασιών 1-2 μήνες.
Να έχετε μια καλή μελέτη από μηχανολόγο μηχανικό. Αν δεν έχετε εσείς κάποιο γνωστό σίγουρα θα έχει ένα συνεργάτη ο υδραυλικός σας.

  • Να ζητάτε και να ελέγχετε, όσο μπορείτε, να τοποθετηθούν στο σπίτι σας υλικά με ειδικές προδιαγραφές για καύσιμα αέρια.
  • Να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις σας ένας υδραυλικός που έχει ειδική άδεια για καύσιμα αέρια.

    ΠΡΟΣΟΧΗ :

    Κατά ρητή επιταγή του Π.Δ. 38/9Ι (‘Αρθρο 7.Ι).” Στην εκτέλεση και συντήρηση των εγκαταστάσεων (φυσικού αερίου) επιτρέπεται να εργάζονται μόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη άδεια”. Αυτό σημαίνει ότι την άδεια (που σημαίνει και τη γνώση) πρέπει να την έχει εκείνος που κατασκευάζει την εγκατάσταση και όχι ο όποιος μηχανικός, ή εργολάβος, ή έμπορος που κάθεται στο γραφείο του και την δουλειά την κάνουν άλλοι, άσχετοι ή μη αδειούχοι.

    ΠΡΟΣΟΧΗ :

    Στο τέλος των εργασιών να ζητάτε την υπεύθυνη δήλωση (ειδικό έντυπο της Εταιρίας Παροχής) που υπογράφει ο αδειούχος εγκαταστάτης υδραυλικός γιατί χωρίς τη δήλωση αυτή δε θα πάρετε αέριο.