Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρακαλώ δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ανάλογη περιοχή του ιστοτόπου μας. 

Οι ειδικοί συνεργάτες του Συνδέσμου, η γραμματεία καθώς και τα μέλη της Διοίκησης, βρίσκονται στην διάθεση των συναδέλφων και γενικότερα του καταναλωτικού κοινού για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας που έχει σχέση με το επάγγελμα του θερμουδραυλικού.

Για τον έλεγχο ζημιών σε εγκαταστάσεις και οτιδήποτε διαφορά προκύπτει μεταξύ εργολάβου-ιδιοκτήτη και εγκαταστάτη, ο Σύνδεσμος έχει ιδρύσει επιτροπές από μέλη της Διοίκησης, οι οποίες αναλαμβάνουν των σχετικών προβλημάτων όταν αυτό τους ζητηθεί.

Η γραμματεία του Συνδέσμου βρίσκεται στην διάθεση των συναδέλφων και του καταναλωτικού κοινού για την θεώρηση των υπεύθυνων δηλώσεων, την παροχή βεβαιώσεων προυπηρεσιών για την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, βεβαιώσεων για την θεώρηση των αδειών ανά οχταετία από την Διεύθυνση Βιομηχανίας και ότι άλλο χρειαστεί.