Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του

Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ!!!!!!!

Η νέα εποχή θέλει βήματα μπροστά, και ο Σύνδεσμος μας πρωτοπόρος σε αυτό αναβαθμιζόμαστε πάντα και γ’ αυτό δημιουργούμε μια εντελώς νέα, φρέσκια και μοντέρνα εικόνα με στόχο να ενημερώσουμε και να προσεγγίσουμε αποτελεσματικότερα τους συναδέλφους αλλά και το καταναλωτικό κοινό επίσης να βοηθήσουμε περισσότερο στην ανιδιοτελή προσπάθεια για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του Θερμοϋδραυλικού με γνώμονα πάντα την συνεισφορά στον κλάδο μας αλλά και την κοινωνία μας ευρύτερα.

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του

Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης

ΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ 10ΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ!!!!!!!