Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
1.
ΤΣΑΠΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
6936695965
2.
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α¨ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
6944760926
3.
ΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
6947812648
4.
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6947261911
5.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
6973662179
6.
ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΕΥΘ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ
6936080540
7.
ΣΑΚΙΖΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6946565626
8.
ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6977348798
9.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
6948373062

Ελεγκτική Επιτροπή

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.
1.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
694772754
2.
ΓΚΟΓΚΑΛΑΤΖΕ ΖΟΥΡΑΜΠ
ΜΕΛΟΣ
6977472882
3.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
6971850823