ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Διοικητικό Συμβούλιο 22/04/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών του Νομού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 26 Απριλίου διοικητικό συμβούλιο στο γραφείο… περισσότερα


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 26/03/2018

Ο Σ.Ε.Υ.Θ. σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 20/05/2018 από τις 09:00-12:00 στα εξωτερικά Ιατρεία του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. περισσότερα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 30/08/2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ περισσότερα


Δείτε όλα τα Νέα

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Διοικητικό Συμβούλιο22/04/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών του Νομού Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 26 Απριλίου διοικητικό συμβούλιο στο γραφείο του Συνδέσμου στις 6:00 μ.μ..


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ26/03/2018

 Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, στην πρώτη για το έτος 2018 εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 20 Μαϊου 2018από τις 09:00π.μ. έως τις 12:00π.μ., που διοργανώνει ο Σύνδεσμος μας, στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συνδέσμου μας.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ30/08/2017

Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε νέα παράταση για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 112/2012 (Α'197). Για περαιτέρω πληροφορίες ακολουθήστε το link: http://bit.ly/2vJg4tP


Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εγκαταστάσεων11/12/2015

Σύμβαση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Συνδέσμου Εργολάβων Θερμόϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης.


 

Συνάδελφοι, σύμφωνα με το ν. 3844/2010 (άρθρο 24) και το Π.Δ. υπ’ αρ. 112/2012 η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καθίσταται πλέον υποχρεωτική για το επάγγελμα του Θερμοϋδραλικού.

Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα της.

  1. Η κάλυψη της ευθύνης από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος!
  2. Η κάλυψη της ευθύνης σχεδιασμού & μελέτης!
  3. Συνοπτικά, επιπλέον του Ανταγωνισμού, καλύπτουμε :

              √ εγγύηση εργασίας,

              √ ελαττωματικό υλικό,

              √ κακοτεχνία,

              √ λάθος σχεδιασμό,

              √ λάθος τοποθέτησης και

              √ λάθος εργασία.  

4.Η διάρκεια αναγγελίας της ζημιάς φτάνει τα 5 έτη! Όχι μόνο για 30 ημέρες!

5. Το πολύ προσιτό κόστος ασφάλισης!

6. Το υψηλό όριο κάλυψης των 100.000,00€  για τις Υλικές Ζημιές!

 Τι καλύπτει το πρόγραμμα.

Αποζημιώσεις  που μπορεί να διεκδικήσουν οι τρίτοι (πελάτες) από ατυχήματα (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) που μπορεί να γίνουν με υπαιτιότητα του τεχνικού στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα καλύπτονται :

▪ Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη :

Οι αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου τεχνίτη ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ως κατασκευαστής ή συντηρητής έργου.

▪ Αστική Ευθύνη Ελαττωματικού Προϊόντος :

Αξιώσεις – απαιτήσεις σε σχέση με το ελαττωματικό προϊόν ως προμηθευτής του προϊόντος (ελάττωμα του προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου)

▪ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη :

Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου.

Επιλογές

1

2

Ανώτατο όριο κάλυψης ευθύνης ανά ζημιογόνο γεγονός και συνολικά ανά έτος.

100.000,00 €

200.000,00 €

Ποσό απαλλαγής (συμμετοχή του ασφαλισμένου) σε κάθε ζημιά.

1.000,00 €

1.000,00 €

Ασφάλιστρο για ελάχιστο αριθμό μελών 500.

80,00 €

110,00 €

 


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ14/10/2013

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΑΣ.


ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ, ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ(ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ..

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31/12/2018.

 

Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε νέα παράταση για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 112/2012 (Α'197). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο Νόμο υπ' αριθμόν 4485 ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017 άρθρο 105 §2 το εξής:

«2. Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) και 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

Όπως σημειώνεται, λοιπόν, και στο ανωτέρο κείμενο η νέα καταληκτική προθεσμία αντιστοίχισης των αδειών ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2018.


Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνδέσμου.

Πηγή: http://bit.ly/2vDzAcd